Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


CRESC în Vrancea! – Copiii remigrati în Vrancea- educati, sprijiniti, consiliati!

 

Proiectul CRESC în Vrancea! - Copiii remigraţi în Vrancea - educaţi, sprijiniţi, consiliaţi! vizează facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniţi în România după o perioadă petrecută în străinătate) prin implementarea unor măsuri active de consiliere psiho-educaţională a copiilor, dar şi a unor activităţi de de dezvoltare a competenţelor părinţilor şi specialiştilor din domeniu.

Proiectul presupune înfiinţarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi în Focşani, Adjud şi Mărăşeşti care să asigure accesul a 300 de copii remigraţi la resurse educaţionale specifice şi consiliere în domeniu, accesul a 300 de părinţi la programe de educaţie parentală adaptate pentru situaţia lor specifică şi dezvoltarea competenţelor specifice a 340 de profesionişti în domeniu.

Metodologia inovatoare de intervenţie presupune dezvoltarea şi furnizarea unor servicii educaţionale integrate noi, inovatoare, având ca beneficiari toţi actorii sociali implicaţi în reintegrarea copiilor remigraţi (copii, părinţi, cadre didactice, alţi specialişti) pentru asigurarea coerenţei eforturilor depuse şi eficientizarea reinserţiei sociale şi reintegrării educaţionale a copiilor remigraţi.