Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Rezultate

300 de copii remigraţi consiliaţi în vederea reintegrării sociale şi şcolare

300 de părinţi / persoane în îngrijirea cărora se află copiii din grupul ţintă consiliaţi în vederea dezvoltării abilităţilor suportive pentru reintegrarea socială şi şcolară a copiilor remigraţi

570 de profesionişti instruiţi în vederea dezvoltării abilităţilor suportive pentru reintegrarea socială şi şcolară a copiilor remigraţi

3 facilităţi sociale înfiinţate care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copiii remigraţi - Centrele Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi în Focşani, Adjud şi Mărăşeşti

20 de de campanii de informare şi educare pentru conştientizarea nevoii de educaţie

5 tabere de vară pentru copiii remigraţi