Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


1. Activităţi pregătitoare

1.1. Stabilirea echipei de management a proiectului

1.2. Selecţia membrilor echipei de implementare

1.3. Întâlniri ale partenerilor