Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Grup ţintă

Grup ţintă principal: 300 de copii în situaţii de risc (copii remigraţi)

Grupuri ţintă secundare:

300 de părinţi / persoane în îngrijirea cărora se află copiii din grupul ţintă

540 de profesionişti sau voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale: 500 de profesori, 5 mediatori şcolari, 20 de consilieri şcolari, 15 asistenţi sociali

30 de reprezentanţi ai autorităţilor locale din comunităţile din care fac parte copiii din grupul ţintă principal