Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Grup ţintă

Grup ţintă principal: 360 de copii în situaţii de risc (copii remigraţi)

Grupuri ţintă secundare:

360 de părinţi / persoane în îngrijirea cărora se află copiii din grupul ţintă

665 de profesionişti sau voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale: 600 de profesori, 5 mediatori şcolari, 20 de consilieri şcolari, 15 asistenţi sociali, 25 personal didactic auxiliar şi nedidactic.